Forældresamtaler

Alle forældre tilbydes en samtale om barnets udvikling 3 - 5 måneder efter opstart. Derefter afholdes der samtaler for alle børn i januar måned, ligesom skolesamtaler for kommende skolebørn også afholdes i januar måned.

Ved behov, eller hvis barnet har særlige udfordringer, kan der altid aftales yderligere samtaler hvor fagpersonale fra PPR også kan deltage.