Mål og visioner

Her kan du læse om vores mål og visioner

Børnepasning
Visionen for børnepasningsområdet er, at alle børn i Jammerbugt Kommune får et sundt, tryg og godt liv.

Målsætning for Jammerbugt Kommune:

1.Det enkelte barn har optimal mulighed for udvikling
2.Der er fleksible dagtilbud
3.Der er helhed i barnets liv
4.Der er et velfungerende forældresamarbejde
5.Barnet opholder sig i et inspirerende og attraktivt miljø
6.Der er fagligt kompetente personaler
Som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde, har vi under hensyntagen til lov om social service, samt lovbekendtgørelsen om ændring af lov om social service, (indførelse af pædagogiske læreplaner i daginstitutioner) , Jammerbugt Kommunes børnepasningspolitik og Jammerbugt Kommunens ledelsesværdier, samt specialgruppens udviklingsmål, udarbejdet de visioner og de mål, der er fundamentet for vores børnehave.

Vision
I vores institution ønsker vi, i samarbejde med forældrene, at skabe et lege- og læringsmiljøer, der giver livsglæde og lyst til at lære og udfolde sig, og som ruster det enkelte barn til at begå sig i livet.

Vi arbejder ud fra et anerkendende perspektiv og lægger vægt på at have en kultur med fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling, samt et åbent og ærligt forældresamarbejde, ligesom vi i vores kombinerede institution forsøger at skabe forståelse for forskellighed, men ligeværdighed uanset handicap, og at det enkelte barns identitetsdannelse og livskvalitet er afhængig af samspil, rummelighed, gensidig respekt og tryghed/omsorg.

Mål
Med udgangspunkt i barnets virkelighed, ønsker vi, med indlevelse og ved at vise respekt for barnets tanker, følelser og handlinger, at støtte dets selvværdsfølelse, selvtillid og selvstændighed. Ligeledes ønsker vi gennem alsidige oplevelser, at fastholde traditioner og med varme, humor og engagement, at støtte barnet i at bruge dets kvaliteter og evner til:

•At kunne udvikle intellektuelle og sproglige kompetencer
•At kunne indgå i forskellige sociale relationer på tværs af alle stuerne
•At kunne udvise ansvarlighed over for sig selv, andre og omgivelserne
•At kunne sanse, være aktiv og finde glæde ved at færdes i naturen
•At skabe bevidsthed om kredsløb og hvordan vi passer på vores miljø
•At kunne vise følelser og aflæse andres følelser og signaler
•At kunne udvise fleksibilitet og tolerance
•At kunne udvise initiativ, nysgerrighed og udtrykke sig kreativitet/kunstnerisk
•At kunne træffe egne valg
•At kunne udfordre sig selv fysisk