Hygiejnepolitik

Omkring hygiejne skal børnene vaske hænder efter toiletbesøg, og forud for indtagelse af mad osv. Vi opfordrer til at forældrene hjælper til os til at få implementeret denne kultur ved at gøre det samme hjemme, så der bliver skabt sammenhæng mellem institution og hjemmet.

Ligeledes er der udarbejdet et lille regelsæt til personalet

•Håndvask efter hjælp til børnene ved toiletbesøg (håndvask mellem hjælp til hvert barn)
•Brug af engangshandsker ved hjælp til at tørre børnene ved toilet besøg og når børnene skal have skiftet bleer
•At brugte engangsbleer og –vaskeklude lægges i pedalspand eller plastpose
•At når der bruges hudcreme, foretrækkes tuber frem for krukker pga. smitteoverførsel
•At alle vasker hænder, både børn og voksne, inden tilberedning af mad, og mellem håndtering af forskellige råvarer eks. kød og grøntsager.