SI-ordning i Nørhalne

I december 2016 vedtog kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune en ny struktur for hele 0-6 års området.

I den forbindelse blev det besluttet, at Nørhalne Skole og Børnehaven Regnbuen fremover skal drives som én samlet institution (SI-ordning). Ordningen er trådt i kraft den 1. april 2017.

Det betyder:

  • At ansvar for skole/SFO og børnehave overordnet ligger hos skolelederen
  • Lene Hare er ansat som SI-leder til at varetage ledelsen af SI-delen - børnehaven, vuggestuen samt SFO
  • At der såvel i børnehave som SFO vil være en daglig koordinator. I Børnehaven er det Thomas og i SFO er det Mette S.
  • At institutionen Nørhalne SI fremover får én samlet bestyrelse.
  • At der pr. 1. april oprettes 8 kommunale vuggestuepladser i børnehaven.

Tilmelding er allerede mulig: www.jammerbugt.dk/digitalpladsanvisning.

Vi skal i den nærmeste tid arbejde videre med de muligheder et tættere samarbejde imellem daginstitution og skole giver.

Venlig hilsen
Finn Bonde
Skoleleder