Værdier

I Regnbuen arbejder vi værdibaseret. Værdierne skal være gennemgående i vores arbejde med børnene, med forældrene og med hinanden. Vores værdier er: - Selvværd - Tryghed - Ligeværd

Selvværd.

Definition: Selvværd er en indre følelse, en indre kerne, hvor den
enkelte ved, at jeg er ok som jeg er. Jeg er god nok til at blive
elsket, set, hørt og indgå i fællesskaber.
Regnbuen, 2006

Vi kan give selvværd ved at:

 • Give anerkendelse, tryghed og struktur.
 • Støtte venskaber.
 • Støtte barnet i at bidrage med og beslutte noget i fællesskabet.
 • Vise forståelse og respekt for hinanden; alle byder ind med noget forskelligt.
 • At barnet møder voksne der i ord og handling viser, at alle er ligeværdige.
 • At barnet møder tydelige voksne med tydelige grænser.
 • At barnet møder voksne med højt selvværd, som kan være rollemodeller.
 • At give barnet en god identitetsfølelse, bl.a. ved at lære og kende egen formåen

Det mest afgørende, som skete for os som børn var, at der var kærlige
øjne, som så på os. Så på os med glæde og varme. Ikke fordi vi havde
de gode egenskaber, men bare fordi vi var til.
Johannes Møllehave, 1985

 Tryghed

Definition: Tryghed er en indre ro, hvor man er godt tilpas og eller
er i harmoni med sig selv og sine omgivelser. Det er at føle sig
værdsat, set og hørt både som individ og i fællesskabet.

Vi kan give tryghed ved at:

 • Være synlige og tydelige voksne.
 • Være positive, venlige, nærværende og imødekommende voksne.
 • Barnet møder genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen med faste rytmer og rutiner.
 • Give accept, respekt og anerkendelse. Være accepteret som en del af fællesskabet.
 • Forældrene møder positivt og fagligt dygtigt personale.

Ligeværd

Definition: Alle betragtes som værende lige værdifulde. Vi er ikke
ligestillede men lige værdifulde som individer.

Vi kan formidle ligeværd ved at:

 • Vi møder alle mennesker med åbent sind; alles tanker, følelser og handlinger tillægges værdi.
 • Vi tilstræber at arbejde fordomsfrit.
 • Kommunikere i øjenhøjde. Være anerkendende, lyttende og forholde os positivt til hinanden.
 • Vi arbejder med det enkelte barns behov og udvikling.
 • Børnene i ord og handling kan se de voksne som rollemodeller.

Kontakt

Regnbuen - Nørhalne SI
Østmarken 2, Nørhalne
9430 Vadum
Tlf.: 72 57 83 30

bhregnbuen@jammerbugt.dk